header_home_small_09.jpg

Bijdrages

Ronald Westra
universitair hoofddocent, groepshoofd BMI onderzoeksgroep

Website
www.maastrichtuniversity.nl/web/Scholen/RonaldWestra.htm

 

Robbert Dijkgraaf
Hoogleraar mathematische fysica aan de Universiteit van Amsterdam
'Waar kan deze ruwe emotie van wetenschappelijke ontdekkingen heel direct ervaren worden? Hier ligt in mijn ogen een unieke mogelijkheid voor een samenspel tussen kunst en wetenschap: net als de wetenschapper probeert de kunstenaar zo zuiver mogelijk de persoonlijke impressie van de werkelijkheid te reflecteren. Ik wil dan ook de volgende uitdaging stellen: is het mogelijk in de moderne kunst de ideeënwereld die de moderne wetenschap heeft ontsloten te verbeelden? Is het mogelijk om die verwondering vorm te geven en langs die weg te delen met anderen? Kan ik de onmetelijkheid van het universum of de onvoorstelbare hoeveelheid informatie opgeslagen in het menselijk DNA 'beleven' in een kunstwerk? Is het mogelijk de nieuwste inzichten over ruimte en tijd, of de bizarre wetten die de wereld van de elementaire deeltjes regeren, te gebruiken als inspiratiebron? Dit is de uitdaging die ik de studenten van het Sandberg Instituut wil meegeven.'

Website
www.virtueel-museum.nl/nl/robbert-dijkgraaf

 

Ludo Hellemans

 

Hein Wellens
Professor cardioloog

 

Herman Offermans
Hoofd optical nano technologie

 

Paul Volders
Cardioloog

 

Maria van der Hoeven
Directrice Europees Energie Agentschap

 

Rachel ter Bekke
Cardioloog