header_home_small_27.jpg

Kunst en Wetenschap

Door een unieke samenkomst van talenten en timing zijn tussen Claudia Volders (professioneel beeldend kunstenares + kunstprojectleider) en Michel Thewessen (projectmanager + veranderdeskundige + audio/video kunstenaar) ideeën ontstaan om een boeiend grensvlak tussen kunst en wetenschap tastbaar, voelbaar, hoorbaar en zichtbaar te maken. Met andere woorden, hoe kunnen we nu onze zintuigen zo optimaal mogelijk prikkelen ten einde 'lastige wetenschap' toegankelijk te maken.
 
Storytelling: Het idee is ontstaan als gevolg van een samenloop van omstandigheden waar binnen Claudia Volders is opgegroeid. De familie bestaat uit grofweg 2 type mensen. Wetenschappers en kunstenaars, en dat al een aantal generaties lang. De 'jongste' generatie bestaat onder meer uit een broer en zus, waarvan de zus (Claudia) het vak beeldend kunstenaar met een enorme passie beoefend, en de broer een bekend cardioloog is. De een is op heel diep, celniveau bezig om qua cardiologie vooruitgang te boeken terwijl de ander zintuigen wil prikkelen, en mensen bewust wil maken via een toegankelijk medium als kunst van wat er allemaal gebeurt. Uit de vele gesprekken tussen broer en zus die zijn gevoerd, wordt voor Claudia Volders duidelijk hoe dicht de kunstenaar bij de wetenschapper staat en/of andersom. Daar waar het werk van de wetenschapper ligt bij zijn puur wetenschappelijke benadering van de juiste vraagstelling en daarbij iedere intuïtieve suggestie achterwege moet laten, wordt zijn succes tóch vergroot wanneer bij presentaties een persoonlijke gepassioneerdheid aanwezig is. Zie hoe kunst kan bijdragen aan de passie van wetenschap.

Dat kunst en wetenschap veel gemeen hebben met elkaar is door de eeuwen heen altijd zichtbaar geweest. Zodanig zelfs dat tal van namen hierin genoemd kunnen. Deze zeer getalenteerde mensen worden ook wel Homo Universalis genoemd. Denk aan: Leonardo da Vinci, Tomaso Albinoni, Robert Dijkgraaf... Maar niet iedereen heeft deze combinatie van kunst en wetenschap in zich. Daarom vinden ontmoetingen tussen de kunstenaar en de wetenschapper plaats in cafés en ateliers. Tijdens lange avonden en nachten wordt gediscussieerd, men licht elkaar in van het laatste werk, er wordt gepraat over passie en men inspireert elkaar. Na zo’n avond/nacht gaat de wetenschapper en de kunstenaar weer terug naar zijn werkplek en gaat hij/zij vervolgens weer individueel verder.

Vanuit dit gegeven is bij Claudia Volders het idee ontstaan. In een tijd waarbij de kunstenaar (gelukkig weer) gedwongen wordt innovatief zijn vak uit te oefenen wil Claudia Volders een duidelijk vervolg geven aan deze inspirerende ontmoetingen tussen de kunstenaar en de wetenschapper. (Daar waar in veel vakgebieden de crisis nog niet doorgedrongen is, loopt de kunst met reactie op deze crisis voorop). Een vervolg met het idee, omdat het zo jammer is, als zo’n inspirerende avond geen verdere vorm zou krijgen.

Het leidt tot een nieuw product, voortvloeiende uit haar persoonlijke interesse in kunst en wetenschap, haar ervaring als kunstenaar, haar groei in kunstervaring-begeleiding en haar ervaring vanuit de voorbeelden uit het geven van bedrijfsworkshops. Een product dat leidt tot een verstrengeling tussen kunst en wetenschap met een duidelijk synergievoordeel. Een product met de naam ZenderDNA, de brug tussen wetenschap en Dynamic Next Art, de nieuwe stap in kunst. (zie ‘Wat is ZenderDNA’)

Het idee is nu duidelijk, de passie en overtuiging spat er vanaf. Nu is de tijd om het in de praktijk te brengen. ZenderDNA zal uitgevoerd moeten worden.

Echter, bedenken en uitvoeren zijn verschillende werelden. Claudia heeft weinig ervaring in zakelijk projectmanagement en social media/it. Vanaf de ontmoeting met Michel Thewessen worden deze hiaten opgevuld. Zijn enthousiasme, betrokkenheid, geloof in ZenderDNA en deskundigheid maken ineens van het idee van Claudia Volders een realistisch project. Hij werkt aan een doelgericht plan, legt contact met mensen uit de muziekwereld, de financiële wereld en it-wereld (als natuurlijke habitat). Hij zorgt dat Claudia de goede literatuur krijgt. Hij zorgt voor deadlines. Hij schrijft en herschrijft, zowel in de teksten als in de muziek. Hij is de controller bij de opbouw van de website. Zijn onuitputtelijke kennis, waarbij wetenschap voorop staat wordt gemengd met de artistieke uitdrukking en passie van Claudia. Zo ontstaat er een team van samenwerking, waarbij voorop staat dat er een nieuwe vorm van kunst in de (internationale) wetenschap en maatschappij geplaatst gaat worden: ZenderDNA.