header_home_small_29.jpg

Kunstcoaching

Organisaties zijn op zoek naar effectieve en efficiënte manieren om bedrijfsvoering te verbeteren. Dit verbeteren is een breed begrip. Het betreft het hele scala van missie/visie/doel bepaling tot en met het enthousiasmeren en inspireren van iedere individuele medewerker. Volledige bibliotheken kunnen inmiddels worden gevuld met tips, trucs en werkwijzes om zulks te doen.
Kunstcoaching is een manier om anders en vernieuwend te kijken naar dit proces.
 
Kunstcoaching bij het project ZenderDNA heeft een diepliggend doel, een brug slaan tussen contrasten, tussen verandermomenten. Een brug slaan tussen de kracht van kunst en de gang van de hedendaagse maatschappij. Claudia Volders heeft naast de ervaring als kunstenaar, kunstdocente en kunstprojectleider de passie en kunde om datgene wat er op het niveau van kunst gebeurt rechtstreeks toe te passen op haar omgeving. Ze kruipt als het ware in de huid van de kunst, ervaart dit en deelt het met mensen. Het is een specialisme wat haar tot veel overkoepelende ideeën heeft gebracht. Het gaat over passie, communicatie en nieuwsgierigheid wat een puur menselijk is. Echter ervaart zij, dat op verschillende werkvelden en kennisgebieden, deze drive wordt overschaduwd door werkdruk, routine en financiele druk. Op een wijze waarbij kunst ingezet kan worden als een methode om verandering in bedrijfsvoering te krijgen, zal het gevoel om kennis te mógen hebben, meer gewaardeerd worden.
 
Het proces van kunstcoaching bestaat uit 5 fases, naast uiteraard de originele creatie van het kunstwerk dat wordt gebruikt. Deze fases worden nu kort toegelicht in vorm van korte films, met per fase een korte beschrijving, en een audiovisuele toelichting.


 

Fase 0
Het proces van de creatie van de kunstenaar, komt overeen met het proces van kunstcoachen.

Fase 1
We kiezen een kunstwerk op basis van de visie en het DNA van het bedrijf.

Fase 2a
Wat is kunstbeschouwing? Een algemene inleiding. We analyseren dit werk. De beeldelementen uit het schilderij worden gekoppeld aan de elementen van de bedrijfssituatie en komen tot een inzicht in historie, structuur en visie. Korte inleiding. Wilt u een uitgebreide toelichting op kunstbeschouwing, klik dan hier.

 

Fase 2b
Op basis van 2a, een demo, hoe kan dit eruit zien?

 

Fase 3
We leggen de basis vast, oplossingen worden zichtbaar en we kiezen richting voor de toekomst..

 

Fase 4
We betrekken meerdere externe betrokkenen bij het proces, zodat een gedragen draagvlak voor deze nieuwe visie ontstaat.

 

Fase 5
Er wordt een groter audio-visueel plan gemaakt zodat het bedrijf maatschappelijk meer op de kaart wordt gezet, waarbij de vernieuwing beeldend en uniek wordt gepresenteerd. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie, expositie, webdesign, of infographic waarbij niet alleen het product wordt getoond, maar ook de passie van het bedrijf.