Wat is ZenderDNA?

ZenderDNA is een project waarin de vernieuwende filosofie van kunstcoaching centraal staat. ZenderDNA heeft als doel het aangaan van verbindingen door middel van creatieve inbreng van anders denkenden, search kunstenaars en wetenschappers. Het woord “zender” staat voor de zoektocht naar deze verbindingen tussen op het oog losstaande werkvelden: de verstrengeling tussen kunst en wetenschap, tussen kunst en maatschappij. DNA staat voor het middel waarmee deze zoektocht wordt uitgevoerd. DNA is Dynamic Next Art (DNA), een nieuwe volgende stap in kunst, een kunstvorm  die vernieuwend werkt op het proces van de wetenschapper en inspiratie biedt voor de innovatie binnen de kunstwereld. DNA stelt een kunstwerk centraal om zo de dialoog op gang te brengen.

Dynamic Next Art & Kunstcoaching:

  • zorgen voor een verstrengeling tussen kunst en wetenschap waardoor er een synergie ontstaat (1+1=3)
  • zetten wetenschappers op een nieuw spoor van denken (out-of-the-box denken) waardoor nieuwe stellingen ontstaan
  • laten de wetenschapper met een frisse blik opnieuw naar het wetenschappelijke proces kijken en plaatsen daarbij heel bewust de wetenschapper even op een andere visieplek
  • zoeken samen met de wetenschapper naar een manier om de passie van de wetenschapper visueel zichtbaar te maken
  • werken met een methode waarbij beeldelementen van een schilderij (een kunstwerk) worden gekoppeld aan elementen van het wetenschappelijk veld, om zo tot diepere inzichten te komen